Kontrola brzdových světel

 

Autor a jeho T601
Díly s foto
Download
Fotogalerie
Historie
Kniha návštěv
Odkazy
Ohlasy a inzerce
Opravny
Rady pro vás
Srazy
Technické údaje
Vývoj
Zajímavosti

 

Zajímavosti

Kontrolní světlo, které ukazuje bezvadnou činnost brzdových světel, zvyšuje bezpečnost jízdy, neboť při selhání jednoho z brzdových světel může dojít k nedorozumění s těžkými následky (záměna s blikačem). Kontrolní zapojení nám umožní při každém použití nožní brzdy se přesvědčit, zda obě brzdová světla svítí. Svítí-li jen jedno brzdové světlo, kontrolka se nerozsvítí, stejně je tomu při selhání spínače brzdových světel, poruše kabelu apod.

SCHEMA

Jak ukazuje obrázek, jako kontrolní světlo nám poslouží přerušovač blikačů 6 V, 2 X 21 W, jehož odporový drát (2) je vadný, nebo je odstraněn. Proud protéká přes kotvu blikače (1), přes jeho kontakty sepnuté v důsledku poruchy odporového drátu do cívky (4), svorkou 49a k svorkovnici umístěné pod přístrojovou deskou a k brzdovým světlům. Kontrolní kotva (5), která zapíná kontrolní světlo, je přitažena cívkou jen tehdy, protéká-li celkový proud obou brzdových světel. Kontrolní relé umístíme v blízkosti svorkovnice. Černo-červený kabel dosáhne až ke svorce 49. Dostatečně namontujeme krátký kus kabele od svorky 49a ke svorce svorkovnice, kabel z C ke kontrolnímu světlu a připojení kontrolního světla na hmotu vozidla. Kontrolní světlo (doporučuji červené barvy) umístíme na spodní okraj přístrojové desky.
   

(Z knihy Jezdíme Trabantem. Vydání z r. 1974.)
!!!POZOR, jak jsem se dozvěděl, tak tato úprava je v rozporu z vyhláškou.!!!