Užitečné obecné rady

 

Autor a jeho T601
Díly s foto
Download
Fotogalerie
Historie
Kniha návštěv
Odkazy
Ohlasy a inzerce
Opravny
Rady pro vás
Srazy
Technické údaje
Vývoj
Zajímavosti

 

Zajímavosti


Prý nelze podle platných předpisů startovat vůz v garáži při opravách. Je to pravda?
Ano, motor vozidla lze - jak konstatují předpisy - uvádět do chodu v garáži pouze za účelem bezprostředního výjezdu. Rovněž je zakázáno uvádět do chodu ohřívací zařízení motoru a vytápění prostoru pro řidiče nebo prostoru pro cestující, pokud jejich provozem vznikají škodlivé zplodiny.

Byl jsem při dopravní nehodě vinou druhého řidiče těžce zraněn. Mám jako poškozený nějaká práva vůči viníkovi?
Trestní řád konstatuje, že poškozeným je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví nebo způsobena majetková, morální nebo jiná škoda. Poškozený má právo činit návrhy na doplnění vyšetřování a dokazování, může nahlížet do spisů, účastnit se hlavního líčení nebo odvolacího zasedání a před skončením řízení se k věci vyjádřit. Může také navrhnout, aby soud uložil v odsuzujícím rozsudku obžalovanému povinnost nahradit škodu, která byla poškozenému trestným činem způsobena.

Jak postupovat při dopravní nehodě v ČR?

·  V případě, že výše škody na automobilech či na jiných věcech očividně přesahuje tisíc korun nebo když je při nehodě zabit nebo zraněn člověk, je třeba neprodleně ohlásit nehodu policii.

·  V případě, že byla poškozena silnice, lampy a podobně, musí se o těchto věcech neprodleně informovat policie.

·  Účastníci dopravní nehody si musí navzájem poskytnout údaje o sobě - jako jméno, rodné číslo a podobně. Důležité je zjistit pojišťovnu viníka a číslo jeho pojistné smlouvy. Poškozený by si měl zapsat i jména a adresy ostatních účastníků a svědků dopravní nehody.

·  Účastníci by neměli přemisťovat vozidla ani dělat jiné věci, které by byly na újmu vyšetření nehody; jestliže je ale nutné např. uvolnit silnici, musí účastníci vyznačit (např. křídou nebo pískem), kde vozidla stála bezprostředně po nehodě.

·  Dobré je nakreslit plánek nehody, v případě možnosti vyfotit situaci.

·  Poškozený se musí do patnácti dnů obrátit na pojišťovnu viníka a žádat úhradu škody; v případě, že není rozhodnuto o vině, musí člověk nahlásit nehodu pojišťovně s tím, že o vině není rozhodnuto, a pojišťovna dostává usnesení od policie později.

·  Viník musí neprodleně ohlásit nehodu své pojišťovně. Stačí telefonické hlášení, ale do patnácti dnů musí dodat písemné ohlášení.

Co znamená zásada zipu, která je součástí dopravních předpisů v SRN?
Pokud se silnice se dvěma jízdními pruhy spojuje se silnicí jen s jedním jízdním pruhem, případně kde je jen jeden jízdní pruh zúžen nějakou překážkou, pak podle německých dopravních předpisů vjíždějí do jediného jízdního pruhu střídavě vozidla z jednoho a druhého pruhu. Tomu se říká zásada uzavírání zipu.

Dlouhé sezení za volantem se projeví strnutím svalstva, zpomalením krevního oběhu a bolestí páteře, rukou a nohou. Řidič by však neměl při zastávce provádět nějaké náročnější cviky, které by jej unavily ještě víc. Stačí se několikrát protáhnout a nadýchat čerstvého vzduchu.

Jak často se má kontrolovat autolékárnička?
Přesná lhůta kontroly autolékárničky jako celku není ničím stanovena. Jednotlivé části však obsahují data použitelnosti, která by se neměla překračovat. Jednou za půl roku by bylo vhodné prověřit její obsah a zjistit, jak je to s daty, zda nevytekl desinfekční prostředek či zda nekorodují některé kovové součásti.

Kvalitní protektory ano.
Protektory podle názorů výrobců lze využít na osobních autech, ovšem důležitý je správný výběr důvěryhodných renovovaných plášťů. Na všech protektorech původem z tuzemska jsou hvězdičky, které motoristovi napoví, co lze od konkrétního kusu očekávat. Tři hvězdičky symbolizují první kvalifikační skupinu, do které může být zařazen jen poprvé protektorovaný a vskutku kvalitní plášť. Tento protektor lze použít jako novou pneumatiku stejného provedení na pření i zadní nápravě podle rychlostní kategorie, která je na něm ve formě velkého písmene vyznačena.

Rychlostní kategorie pneumatik

Označení

Max. rychlost

Označení

Max. rychlost

N

140 km / hod

U

190 km / hod

P

150 km / hod

H

210 km / hod

Q

160 km / hod

V

240 km / hod

R

170 km / hod

W

270 km / hod

S

180 km / hod

ZR

270 km / hod

T

190 km / hod

Y

300 km / hod


Dvě hvězdičky označují druhou klasifikační skupinu a plášť, který je buď podruhé protektorován, nebo kostra před protektorováním byla opravována. Tento výrobek lze montovat je na zadní nápravu.

Jedna hvězdička na protektorech tuzemských neexistuje.

Jestliže na pneumatice hvězdičky nejsou, měl by řidič zpozornět. Solidní výrobci, včetně tuzemských, hvězdičky odřežou v případě, že se při protektorování ukázala špatná kostra a výrobek nelze na autě použít. Tuzemská firma mimo odříznutí hvězdiček odřezává i kousek dezénu.

Svítíme i ve dne.
Řidiči musí svítit potkávacími světly od října do března, vždy po celý den v období zimního času.

Kdo na přední sedadlo?
Na předním místě spolujezdce může cestovat osoba vyšší než 150 cm, dítě ve věku od 12 do 18 let, které je vyšší než 150 cm. Mladší dítě do 12 let musí cestovat vždy v autosedačce.

Na zadních sedadlech vybavených bezpečnostními pásy musí být v autosedačce děti menší než 150 cm a mladší 18 let. Zákon umožňuje nahradit autosedačku speciálním sedákem, který dítě přizvedne a nehrozí tak, že se při nehodě uškrtí bezpečnostním pásem. Je-li autosedačka na předním sedadle, musí být vypnut airbag.

Telefonování za jízdy.
Ačkoliv je zřejmé, že každé telefonování řidiče rozptyluje, dovoluje mu nový zákon volat za použití hands free sady. Zákon přesně říká, že řidič za jízdy nesmí držet telefon v ruce.

Kruhové objezdy.
Stále rozšířenější kruhové křižovatky mají nové pravidlo: automaticky má přednost vozidlo jedoucí po objezdu. To však platí jen v případech, kdy přednost neupravují dopravní značky. Dříve se na kruhových objezdech uplatňovala přednost zprava.

Výstražné blikače.
Pravidlo, které už je poměrně rozšířené na dálnicích v cizině, ale i v tuzemsku, dostalo podporu zákona: když řidič před sebou spatří kritickou situaci, např. nehodu, a začne proto brzdit, dá za ním jedoucím autům zprávu pomocí varovných výstražných blikačů.

Jízda z kopce s vyřazenou rychlostí nešetří palivo u vozidel se vstřikováním paliva. Při jakémkoliv zařazeném rychlostním stupni a bez ohledu na otáčky motoru. Pokud nepřidáváme plyn, je spotřeba nulová, protože vstřikování se zcela zastaví, zatímco při zařazeném neutrálu se vstřikování obnoví tak, aby motor mohl běžet ve volnoběžných otáčkách.

Píská klínový řemen.
Ostrý pískavý zvuk, který se ozývá z motorového prostoru některých aut krátce po nastartování působí nejčastěji klínový řemen. Podle mínění opravářů stačí k odstranění nepříjemného zvuku kousek mýdla nebo parafínu (svíčka). Boky řemene potřeme mýdlem a je po pískání. Je to rada, kterou znali již naši dědové a platí dodnes. Ale pozor, mýdlo sice nepříjemný zvuk odstraní, nikoliv však natrvalo. Pískající řemen totiž vždy značí, že s ním je něco v nepořádku.

 

Zpravodaj Autoklubu Liberec, Březen 2001
 

Policii musí stačit řidičský průkaz.

Počínání policistů při silniční kontrole byl rozčarován Marek O. z Prahy. "Zase po mně chtěli kromě dalších dokladů občanský průkaz. Četl jsem, že na to nemají právo", píše čtenář.

"Policisté mohou žádat řidičský průkaz, osvědčení o technickém stavu vozidla a doklad o zaplacení povinného ručení, nic víc, " potvrzuje pražský motoristický právník Michal Dlabola a vysvětluje, že změnu přinesl nový zákon o občanských průkazech, který platí od července loňského roku. "Formulace, že člověk je povinen mít u sebe občanský průkaz, se změnila na povinnost občanský průkaz pouze mít - třeba doma v šuplíku," konstatuje Michal Dlabola. "Občan musí na žádost policie prokázat totožnost. K tomu slouží nejen občanský průkaz, ale i cestovní pas nebo řidičský průkaz."

Pokud ovšem člověk u sebe nemá žádný doklad, kterým by prokázal svou totožnost, a lhostejno, zda je to v autě nebo na ulici, dopouští se přestupku a policisté ho mohou předvést na služebnu, aby jeho totožnost zjistili. "Za tím účelem však občana mohou zadržet maximálně na čtyřiadvacet hodin," upozorňuje Michal Dlabola