Pneumatiky

 

Autor a jeho T601
Díly s foto
Download
Fotogalerie
Historie
Kniha návštěv
Odkazy
Ohlasy a inzerce
Opravny
Rady pro vás
Srazy
Technické údaje
Vývoj
Zajímavosti

 

Zajímavosti

schéma značení pneumatik

Index

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

H

V

W

Z

km/hod

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

210

240

270

240+

Index

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

B

C

D

E

F

G

km/hod

5

10

15

20

25

30

35

40

50

60

65

70

80

90

 

 Zajímavosti

*       Adheze

Pojem adheze ve spojení s pneumatikou označuje její přilnavost k vozovce, případně soudržnost s vozovkou.

*       Aquaplaning

Aquaplaning je jev, při kterém pneumatika za určité rychlosti a dané výšce souvislé vodní vrstvy na vozovce ztratí přilnavost k vozovce a vozidlo se stane neovladatelným. Tento jev je závislý také na stavu povrchu vozovky a stavu ojetí dezénu pneumatiky.

 

*       DW 14 x 30

DW                      hluboce prohloubeného ráfku
14                       jmenovité šířky ráfku v palcích
x                         jednodílného ráfku
30                       jmenovitého průměru ráfku v palcích

 

*       Index nosnosti

Index nosnosti  (load index, LI) je smluvní označení maximální nosnosti pneumatiky při rychlosti určené kategorií rychlosti.

 

*       Indikátor opotřebení

Indikátor opotřebení je výstupek na dně dezénových drážek o předepsané výšce (1,6 mm), který prochází napříč běhounem. Určuje výšku, po kterou smí být běhoun ojet. Je označen v ramenní části pláště písmeny TWI nebo symbolem výrobce.

 

*       Jmenovitý průměr ráfku

Jmenovitý průměr ráfku je zaokrouhlený průměr ráfku, který se užívá jako smluvní označení průměru ráfku. Používá se pro definici rozměru pláště a měří se od dosedacích ploch patek.

 

*       Jmenovitá šířka a šířka profilu pneumatiky

Jmenovitá šířka pneumatiky je šířka profilu pneumatiky namontované na teoretickém ráfku, která je uváděna v označení rozměru pláště.
Šířka profilu je vlastně maximální vzdálenost dvou rovin kolmých k ose rotace pneu, které se dotýkají vnějších povrchů boků nahuštěné a nezatížené pneumatiky.

 

*       Kategorie rychlosti

Kategorie rychlosti  (speed symbol, SS) označuje písemným symbolem maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti.

 

*       Popisy na bočnici osobního radiálního pláště

- značka pláště
- označení výrobce
- označení rozměru
- index nosnosti a kategorie rychlosti
- označení dezénu
- provedení  (steel, TT, TL, M+S )
- indikátor opotřebení
- datum výroby pláště
- homologační znak dle EHK 30
- údaj o maximální nosnosti a huštění
- údaj o konstrukci pláště pro vývoz do USA
- označení jakosti pláště dle DOT UTQG


 

*       Profilové číslo pneumatiky

Profilové číslo pneumatiky je procentuální vyjádření poměru výšky profilu pneumatiky k šířce profilu.

 

*       Profilová čísla traktorových diagonálních plášťů

A) Pneumatiky s normálním profilem pro řídící kola   => prof. č.  > 89
       7,50 –16  TP8   6PR

B) Pneumatiky s normálním profilem pro hnací kola   => prof. č.     88
      16,9 –30  TZ13   10PR

C) Pneumatiky s nízkým profilem                               => prof. č.      70
      17,5 L –24  TG1  8PR
      L  -  označení nízkého profilu

 

*       Regroovable

U pláště označeného na bočnici nápisem REGROOVABLE výrobce připouští možnost dodatečného prořezání dezénových drážek. Místo tohoto nápisu se může objevit symbol ve tvaru prořezávacího nožíku.

 

*       Rozdělení plášťů podle použitých materiálů

- celotextilní  (textilní kostra i nárazník)
- steel (textilní kostra a ocelokordový nárazník)
- all steel (nosná vložka i nárazník z pogumovaného ocelového kordu)

 

*       Rozdíl mezi diagonálním a radiálním pláštěm z hlediska jejich konstrukce

Diagonální pláště mají kordy nosných vložek ukotveny kolem patkového lana. Kordy jsou uloženy pod úhlem menším než 900 vzhledem ke střední rovině běhounu.
Radiální pláště mají kordy nosných vložek ukotveny kolem patkového lana. Kordy jsou uloženy pod úhlem blízkým 900 vzhledem ke střední rovině běhounu. Kostra je stabilizována obvodově neroztažitelným pásem.

 

*       Rozdíl mezi pojmy plášť a pneumatika

Plášť je pružná vnější část pneumatiky, která zajišťuje styk s vozovkou a svou patkovou částí dosedá na ráfek.
Pneumatiku tvoří plášť popřípadě s duší a vložkou nebo bezdušovým ventilem namontovaný na ráfek a naplněný tlakovým médiem.

 

*       Skladba výrobního čísla za označením DOT

- první dvě čísla výrobní týden
- třetí číslo rok výroby
- šipka za číslem označujícím rok výroby označuje desetiletí

n e b o

- první dvě čísla výrobní týden
- další dvě čísla rok výroby

 

*       Tubeless

Označení pneumatiky, která se v provozu používá bez duše.

 

*       Tube Type

Označení pneumatiky, která musí být v provozu používána s duší.

 

*       W 12 x 30

W                       smluvní označení prohloubeného ráfku
12                       jmenovité šířky ráfku v palcích
x                         jednodílného ráfku
30                       jmenovitého průměru ráfku v palcích

 

*       Základní konstrukční prvky osobního radiálního pláště

- běhoun
- nárazník  (výztužný pás)
- nosná vložka (kostra pláště)
- patková část s patním lanem
- bočnice

 

*       Základní požadavky kladené na pneumatiku v provozu

- bezpečnost provozu   (vysoká jízdní spolehlivost)
- ekologie  (úspora paliva)
- jízdní vlastnosti  (komfort, pružnost, hlučnost)
- životnost  (optimální km výkon běhounu)
- odolnost proti mechanickému poškození 

 

*       Zális

Zális je vzdálenost roviny souměrnosti ráfku od dosedací plochy disku. Podle konstrukce diskového kola může být kladný, záporný nebo nulový.

 

*       ( 16 ) PR

Smluvní vyjádření pevnosti kostry a nosnosti pneumatiky. Číslo přidružené k PR značí, z kolika vrstev bavlněného kordu by musel být plášť zhotoven, aby měl stejnou nosnost jako plášť označený příslušnou hodnotou PR.

 

*       165/70 R13 79T M+S Tubeless

-                 osobní radiální plášť pro zimní období
165              jmenovitá šířka pneumatiky v mm
70               profilové číslo pneumatiky
R                 radiální konstrukce pláště
13               jmenovitý průměr ráfku v palcích
OR60           označení typu dezénu
79               index nosnosti (437 kg)
T                kategorie rychlosti  (do 190 km/hod)
M+S            zimní plášť  (mud+snow  => bláto+ sníh)
tubeless       bezdušový plášť

 

*       16,9/14 -28 TZ13 8PR

- diagonální traktorový záběrový plášť
16,9         jmenovitá šířka pneumatiky (skutečná)  v palcích
14            šířka pneumatiky (nominální)  v palcích
–             (pomlčka), diagonální konstrukce pláště
28            jmenovitý průměr ráfku v palcích
TZ13        označení typu dezénu
8PR          smluvní vyjádření pevnosti kostry a nosnosti pneumatiky

 

*       295/80 R22,5 152/148M Tubeless

- nákladní radiální plášť 
295           jmenovitá šířka pneumatiky v mm
80            profilové číslo pneumatiky
R              radiální konstrukce pláště
22,5         jmenovitý průměr ráfku v palcích
NR34        označení typu dezénu
152/148    index nosnosti jednomontáž / dvojmontáž
M             kategorie rychlosti  (do 130 km/hod)
tubeless    bezdušový plášť

 

*       3,00 -18 M9

- diagonální motocyklový silniční plášť
3,00     jmenovitá šířka pneumatiky v palcích
18        jmenovitý průměr ráfku v palcích
M9       označení typu dezénu

 

*       4 1/2J x 13H

- prohloubené jednodílné diskové kolo pro osobní automobily
4 1/2        smluvní označení jmenovité šířky ráfku v palcích
J              tvaru okraje ráfku
x              jednodílného ráfku
13            jmenovitého průměru ráfku v palcích
H              dovoleného provedení profilu ráfku

 

*       50 -559 V31

- plášť pro jízdní kola
50        jmenovitá šířka pneumatiky v mm
559      jmenovitý průměr ráfku v mm
V31      označení typu dezénu

 

*       8,0 -20

8,0       smluvní označení jmenovité šířky ráfku v palcích
–         (pomlčka), plochého ráfku
20        jmenovitého průměru ráfku v palcích
5       úkos dosedacích ploch patek                  

 

*       8,25 x 22,5

8,25     smluvní označení jmenovité šířky ráfku v palcích
x         jednodílného ráfku
22,5     jmenovitého průměru ráfku v palcích
150      úkos dosedacích ploch patek