Lepší uchycení duroplastových dílů

 

Autor a jeho T601
Díly s foto
Download
Fotogalerie
Historie
Kniha návštěv
Odkazy
Ohlasy a inzerce
Opravny
Rady pro vás
Srazy
Technické údaje
Vývoj
Zajímavosti

 

Zajímavosti

Předem bych chtěl upozornit, že tento článek se zabývá pouze připevněním bočních duroplastových dílů (přední blatník, zadní blatník a dveře) a nikoliv například střechy, přední i zadní kapoty atd.
Vzhledem k tomu, že Trabant již není nejmladším vozidlem na našich silnicích a bohužel není nenapadnutelný korozí, může se stát, že se objeví tu a tam v kovové části dirka. V takovém případě je nutno poškozené místo opravit, většinou nejlépe svářením. Je-li však poškozené místo v blízkosti duroplastového dílu, bude lepší tento díl z vozu demontovat, protože duroplast nesnáší teploty nad 80 °C. Po opravě je nutno díl opět připevnit. Stejně tak při havárii se mohou díly poškodit a tak budeme muset jejich demontáž a opětovnou montáž podstoupit také. Já sám jsem si tento úkon bohatě vyzkoušel při renovaci svého vozu a přišel jsem tak, dle mého názoru, na značné vylepšení.
Výrobce díly připevňuje na horní straně samořeznými šrouby, na dolní straně plochými hliníkovými nýty a na stranách bočních speciálním lepidlem. Ke změně tohoto způsobu mě především vedla ta zkutečnost, že samořezné šrouby na horní straně pod ozdobnou lištou byly často zarezlé a šly tak jen velmi obtížně demontovat. Navíc při zpětné montáži nebylo možno použít původních otvorů z důvodu zajištění dostatečné pevnosti spoje. Musely se proto vrtat nové díry. Abych se tomuto vyhnul, protáhl jsem stávající díry v plastu i ve skeletu vrtákem o průměru 4mm. Díry v plastu jsem navíc opatrně zvrchu zahloubil pro hlavu nýtu vrtákem o průměru 12mm. Spodní stranu jsem upravil obdobně, až na zahlubování, které jsem vynechal, protože hlava nýtu může být navrch. Na skelet na horní a dolní stranu jsem nanesl "medvěda" stále pružný stavební tmel. Na boční svislé strany jsem ho nanesl také, ale ve větším množství. Na takto upravený skelet jsem přiložil duroplastový díl, do děr jsem vložil hliníkové nýty s trnem do nýtovacích kleští o průměru 4mm a délce 10mm a postupně jsem díl kleštěmi přinýtoval.
Výhodu takto přimontovaného dílu vidím především v tom, že nýty nikdy nerezaví a bude-li někdy potřeba opět díl sundat, velice snadno nýty odvrtám vrtákem o průměru 4mm a při zpětné montáži opět použiji stejné otvory.
Po namontování duroplastového dílu je třeba ještě připevnit ozdobnou lištu. K tomuto účelu mi opět výborně posloužily stejné nýty, tentokrát dlouhé 16mm. Díry v liště není třeba ani zahlubovat, protože hlava nýtů je tak plochá, že na rozdíl od některých samořezných šroubů nenadělá žádné vlny na gumě vložené do ozdobné lišty.

neznámý autor